Home

Perceptual Enrichment Program

het p.e.p. is een geavanceerd neuropsychologische herstelprogramma en wordt ingezet wanneer uit de voortest blijkt dat deze door angst of pijn in de eerste 7 levensjaren verstoord zijn

daarop volgt een van de nauwkeurig samengestelde stimuleringsprogramma’s onder deskundige individuele leiding

met puzzelachtige spelen en denkopdrachten worden de neurologische basisfuncties opnieuw gestimuleerd en ontstaan er nieuwe verbindingen in de hersenen die een steviger fundament geven aan je totale functioneren

dwz. zowel op emotioneel, als sociaal, als cognitief, als motorisch gebied

het aantal consulten bedraagt tussen de 8 en 15 sessies van een uur

na de laatste sessie worden met de natest de resultaten gemeten

daarnaast evalueert de persoon zelf, of de ouder als het een kind betreft, de beleefde vooruitgang

het effect van het herstel zet zich nog enkele maanden na beëindiging van het programma door en is blijvend

desgewenst kan na 3 maanden een 2e programma volgen

het is bij pep niet nodig om de oorzaken van problemen in het verre verleden te gaan onderzoeken

het programma is ontwikkeld door patricia theisen, die de therapeuten volledig zelf opleidt
(zie www.pepnederland.nl)

Telefoon:
0515-785576

Locatie:
Schoolstraat 9
8742 KM
Burgwerd (Fr)

Copyright© - Opvoedkundige & Therapeutische Praktijk Webdesign: Bezichtig.nu