Home

Artikelen

Artikel over de EFFECTIEVE HECHTING THERAPIE, EHT
 
Gedurende zowel de foetale periode als tijdens onze eerste 3 levensjaren vindt een van de belangrijkste processen plaats, namelijk het proces van binding, van het zich als mens veilig kunnen ontwikkelen en kunnen verhouden tot de buitenwereld.
Een verstoorde zwangerschap door ziekte, veel ongemak, spanningen in het leven van de moeder heeft grote gevolgen voor de in wording zijnde baby. Een zware bevalling en inbreuk op het postnatale contact tussen moeder en kind, door medisch ingrijpen of ernstige sociale problematiek, levert voor zowel moeder als kind traumatiek op waardoor de hechting niet natuurlijk op gang komt. Ook zijn ziekte, stress, teveel wisseling van verzorgers funest voor een gezonde stabiele hechting.
 


ARTIKEL over het PERCEPTUAL ENRICHMENT PROGRAM (P.E.P.)
 
Het neuro-psychologische herstelprogramma dat heel breed inzetbaar is
en wonderen verricht!
 
korte omschrijving:
Het Perceptual Enrichment Program is een stimulatieprogramma, waarmee blokkades in de vroege functieontwikkeling en neurologische dysfuncties hersteld kunnen worden. Het maakt, dat het individu optimaal gebruik kan gaan maken van zijn mogelijkheden op alle levensgebie­den, dus op zowel cognitief, sociaal, emotioneel als ethisch gebied, hetgeen minder frustratie en meer levenssatisfactie geeft.
 


ARTIKEL over ADHD en ADD en het P.E.P.
 
Een  nieuwe bewezen methode om de aandacht weer gericht te krijgen!
 
Bij add is er een probleem met concentratie en aandacht voor de dagelijkse bezigheden.
Het kind of de volwassene is vergeetachtig,  lijkt niet te luisteren naar wat tegen hem/haar gezegd wordt, huiswerk en andere taken worden vaak niet afgemaakt, of afgeraffeld. Er is meestal ook een hekel of vermijding van taken die wat langer duren en men is snel afgeleid.
De add-er komt veel te laat op afspraken en heeft vaak zijn benodigde spullen niet bij zich.
Er is meestal een grote eigen binnenwereld, waar de betrokkene geheel in op kan gaan.
 


ARTIKEL over de PHYLLIS KRYSTAL METHODE, PKM  
Dit artikel is verschenen in de Psycho Sociale Courant, in 2004
In 2016 is Phyllis overleden, maar haar methode wordt nog door vele therapeuten overal ter wereld toegepast.
 


ARTIKEL over BURN-OUT en MINDFULNESS
 
Hoe mindfulness stress vermindert, onze grenzen helpt te bewaken en lichaam en geest weer herstelt! 
 


ARTIKEL  over DEPRESSIE EN MINDFULNESS, een prachtig alternatief voor anti-depressiva.
 
Depressie geeft een terugkerend gevoel van gevangen zijn in somberheid. Een goede holistische behandeling helpt de depressieve cliënt om zich te verlossen uit de neergaande spiraal van gebrek aan levenszin.
 


ARTIKEL over ASSERTIVITEIT voor kinderen en de PKM
 
Een succesvolle methode om kinderen die onvoldoende assertief zijn te helpen in hun eigen kracht te staan..
 
Aangezien kinderen die wat minder weerbaar zijn, of door hun hoog gevoeligheid of door eerdere overweldigende negatieve ervaringen, werkelijk onthand in de wereld staan, is het van groot belang deze kinderen tools te geven waarmee zij zich kunnen versterken.
 


Dit artikel is verschenen in de Psycho Sociale Courant, najaar 2016:
De verzoening

Interessante en boeiende roman over therapeutische processen
IN GESPREK MET CAROLIEN LEUSINK

 
Als therapeut komen we regelmatig in aanraking met cliënten die een grote tegenstrijdigheid met zich meedragen. Het ene willen en het andere doen. Een
Verlammend gevoel door tegengestelde interne raadgevers. Een verwarrend zelfbeeld dat heen en weer schiet tussen een schijnbaar blakend gevoel van zelfvertrouwen en een uitstraling die zo zwak is, dat iemand over ’t hoofd wordt gezien.
 

Telefoon:
0515-785576

Locatie:
Schoolstraat 9
8742 KM
Burgwerd (Fr)

Copyright© - Opvoedkundige & Therapeutische Praktijk Webdesign: Bezichtig.nu